Trung tam GDTX huyen Lak, tinh Dak Lak - Trung tâm Giáo Dục Thường Xuyên huyện Lắk tỉnh Đắk Lắk - Doanh nghiệp TP Vinh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Quảng Bình, Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Giáo dục - Đào tạo
Trung tâm Giáo Dục Thường Xuyên huyện Lắk tỉnh Đắk Lắk
Đăng ngày 22 tháng 3 năm 2011
Thương hiệu:
Tên viết tắt: Trung tam GDTX huyen Lak, tinh Dak Lak
Địa chỉ: 10 Lê Lai, thị Trấn Liên Sơn, huyện Lăk
Địa phương: Đăk Lăk
Điện thoại: 0500.3586287
Fax: 0500.3605005
Email: [email protected]
Website: http://www.gdtxlak.edu.vn
Giám đốc: Nguyễn Thế Huynh
Mobile: 00
Số lần xem: 2271 lần
Trung tâm Giáo Dục Thường Xuyên huyện Lắk tỉnh Đắk Lắk
- Dạy bổ túc văn hóa cấp THPT, Phổ cập THCS cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Lăk; - Hướng nghiệp và Dạy nghề phổ thông cho học sinh cấp THCS, THPT trên địa bàn huyện Lak; - Đào tạo, bồi dưỡng Anh văn, Tin học ứng dụng cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Lăk; - Liên kết đào tạo THCN, đào tạo nghề tại địa phương theo qui chế của Bộ GD&ĐT;

Trung tâm GDTX huyện Lăk
Thành lập năm 1994

Trực thuộc Sở GD & ĐT Đăk Lăk

 

I. NHIỆM VỤ CHÍNH

- Dạy bổ túc văn hóa cấp THPT, Phổ cập THCS cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Lăk;

- Hướng nghiệp và Dạy nghề phổ thông cho học sinh cấp THCS, THPT trên địa bàn huyện Lak;

- Đào tạo, bồi dưỡng Anh văn, Tin học ứng dụng cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Lăk;

- Liên kết đào tạo THCN, đào tạo nghề tại địa phương theo qui chế của Bộ GD&ĐT;

II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

1. Từ năm 1994 - 2004

- Giám đốc: ông  Nguyễn Trung Thượng - sinh năm 1954, Cử nhân SP Vật lý;

- Tổng số CB,GV,CNV: 11 người, trong đó có 03 đảng viên, 05 cử nhân, 05 trung cấp;

- Thành tích đạt được trong công tác Giáo dục - Đào tạo:

Phổ cập THCS: 04 lớp: 100 học viên; Dạy bổ túc văn hóa cấp THPT  lớp: 06 lớp: 200 học viên, chủ yếu là Cán bộ huyện, xã và đội ngũ Giáo viên tiểu học của địa phương.
Hướng nghiệp và Dạy nghề Phổ thông 1000 học sinh/năm cho tất cá các trường THCS (9trường) và THPT tại địa phương, gồm các nghề: Điện dân dụng, Cắt may, Nhiếp ảnh, Nấu ăn, Tin học, Trồng cây cà Phê.
Liên kết đào tạo: 01 lớp công nhân kỹ thuật điện: 30 học viên (T/C nghề Dăk Lăk); 01 lớp Trung cấp Kế toán tin học: 50 học viên(Trường Kinh tế kỹ thuật Phương Đông- Đà Nặng); Tổ chức học luật, sát hạch cấp giấp phép lái xe Mô tô hạng A1 trên 5000 lượt người.
Là đơn vị ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác hành chính, chuyên môn đầu tiên của huyện, đào tạo trình độ tin học cho đội ngũ Cán bộ, Giáo viên tại địa phương.
- Cơ sở vật chất : 01 phòng vi tính 20 máy, 01 phòng dạy Cắt may 40 máy, 01 phòng dạy Nhiếp ảnh, 01 phòng thực hành Điện dân dụng, 02 phòng làm việc, 04 phòng học ( dãy nhà cấp 4 tiếp nhận từ Huyện đội Lăk chuyển đi, đã sửa chữa 01 hội trường, xây dựng mới 05 phòng).

2. Từ năm 2004 - 2009

- Giám đốc: ông  Bùi Quang Liên - sinh năm 1959, Cử nhân SP Ngữ văn;

- Tổng số CB,GV,CNV: 16 người, trong đó có 09 đảng viên, 09 cử nhân, 05 trung cấp;

- Thành tích đạt được trong công tác Giáo dục - Đào tạo:

Bổ túc THCS: 02 lớp: 50 học viên; Bổ túc văn hóa cấp THPT 17 lớp: 743 học viên, chủ yếu là đối tượng độ tuổi học sinh của địa phương.
Hướng nghiệp và Dạy nghề Phổ thông 750 học sinh/năm cho một số trường THCS và THPT tại địa phương, gồm các nghề: Điện dân dụng, Cắt may, Nhiếp ảnh, Nấu ăn, Tin học, Trồng cây cà Phê.
Liên kết đào tạo: 01 lớp sửa chữa máy Nông cơ : 63 học viên cho nông dân; Phối hợp trong công tác tuyển sinh, cở sở vật chất để  trường Đại học Tây Nguyên tổ chức học tại Trung tâm 04 lớp Đại học tại chức (Vừa học, vừa làm) gồm các ngành: Giáo dục tiểu học, Lâm nghiệp, Kế toán, Quản lý đất đai;  luật, sát hạch cấp giấp phép lái xe Mô tô hạng A1 trên 5000 lượt người.
Tin học trình độ A: 10 lớp= 224 học viên;  Anh văn trình độ A: 02 lớp = 66 học viên; Tiếng mơ nông: 01 lớp = 50 học viên.
- Cơ sở vật chất : 01 phòng vi tính 20 máy, 01 phòng dạy Cắt may 40 máy, 01 phòng thực hành Điện dân dụng, 02 phòng làm việc, 06 phòng học ( Sữa chữa nâng cấp 01 phòng học,  xây dựng mới 01 phòng học).

2. Từ năm 2009 và định hướng phát triển cho các năm tiếp theo

 

- Giám đốc: ông Nguyễn Thế Huynh - sinh năm 1959, Cử nhân SP Toán;

- Tổng số CB,GV,CNV: 20 người, trong đó có 10 đảng viên, 11 cử nhân, 09 trung cấp;

- Thành tích đạt được trong công tác Giáo dục - Đào tạo năm học 2009 - 2010:


Bổ túc văn hóa cấp THPT:  8 lớp= 292 học viên, chủ yếu là đối tượng độ tuổi học sinh của địa phương; Giảm tỷ lệ học viên (học sinh) bỏ học xuống còn 5,5%/năm, so với những năm học trước trên 15%.

Hướng nghiệp và Dạy nghề Phổ thông 51 lớp = 1.693 học sinh/năm cho tất cả trường THCS và THPT tại địa phương, gồm các nghề: Điện dân dụng, Cắt may, Nấu ăn, Tin học.

Liên kết đào tạo:  Học luật, sát hạch cấp giấp phép lái xe Mô tô hạng A1 trên 1.653 lượt người.

Tin học nhi đồng: 02 lớp= 30 học sinh;  Anh văn nhi đồng: 02 lớp = 30 học sinh; Tiếng mơ nông: 01 lớp = 50 học viên.


- Cơ sở vật chất : 01 phòng vi tính 24 máy, 01 phòng dạy Cắt may 40 máy, 01 phòng thực hành Điện dân dụng, 02 phòng làm việc, 06 phòng học; Hiện tại đang thi công xây dựng mới dãy nhà 4 tầng, 16 lớp học phục vụ từ năm học 2010- 2011.

 

1.Tiếp tục củng cố, phát triển đơn vị vững mạnh về mọi mặt trên cơ sở: Học tập và theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm túc Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm GDTX quận, huyện; đồng thời, tăng cường triển khai thực hiện qui chế dân chủ cơ sở đối với đơn vị trường học.

2.Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các loại hình đào tạo: Bổ túc văn hoá, Hướng nghiệp-Dạy nghề phổ thông, Dạy nghề xã hội, Mở rộng các hình thức liên kết, phối hợp đào tạo, cập nhật kiến thức, Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chuyên môn và giảng dạy.

3. Tăng cường công tác quản lý, các hoạt động nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ trong đội ngũ CB,GV,CNV đi đôi với việc bồi dưỡng, học tâp nâng cao trình độ chuyên môn và qui hoạch đào tạo đội ngũ phù hợp nhu cầu phát triển cho những năm tiếp theo.

4.  Đa dạng hoá các loại hình giáo dục, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của các tầng lớp  nhân dân trên địa bàn huyện và lân cân.

5. Xây dựng tập thể sư phạm vững về chuyên môn, tận tụy với nghề, trong sáng, lành mạnh và chuyên môn hóa đội ngũ cán bộ hành chính nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển chuyên môn của đơn vị.

6. Tăng cường sự lãnh đạo của Tổ chức cơ sở đảng đối với các hoạt động Công đoàn CS, Đoàn TNCS HCM, Hội liên hiệp thanh niên nhằm phát huy vai trò, tác dụng của tổ chức Đoàn thể trong các hoạt động chuyên môn, góp phần  thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của đơn vị tại địa phương. Đồng thời làm tốt công tác phát triển Đảng viên hàng năm, không ngừng củng cố, xây dựng Tổ chức Đảng, tập thể vững mạnh.

Trung tâm GDTX huyện Lăk

  Các doanh nghiệp Giáo dục - Đào tạo khác
 
 • Công ty CP Đào tạo & Quản trị Top Olympia (26/4/2013 - 4849 lần xem)
 •  
 • Trường THCS Nghi Kim TP Vinh (19/3/2013 - 5725 lần xem)
 •  
 • Trường Trung cấp nghề Kinh tế Kỹ thuật miền Tây Nghệ An (6/3/2013 - 5179 lần xem)
 •  
 • Trường THCS Lê Văn Tám - Tỉnh Đăk Lăk (26/11/2012 - 7059 lần xem)
 •  
 • Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu (19/11/2012 - 7372 lần xem)
 •  
 • Trường THPT Lê Quảng Chí - Hà Tĩnh (11/10/2012 - 7092 lần xem)
 •  
 • Trường THPT Cẩm Bình - Hà Tĩnh (6/10/2012 - 7554 lần xem)
 •  
 • Trường THCS Quỳnh Long (6/10/2012 - 6343 lần xem)
 •  
 • Trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Tĩnh (16/9/2012 - 7842 lần xem)
 •  
 • Trường Cao đẳng Nghề Duyên hải chi nhánh Nghệ An (24/8/2012 - 13463 lần xem)
 •  
 • CTY CP KIM CÁT (14/5/2012 - 10204 lần xem)
 •  
 • Công ty TNHH Môi Trường Công Nghiệp Xanh (14/5/2012 - 7630 lần xem)
 •  
 • Trung tâm KTTH-HN Phúc Thọ (6/2/2012 - 8393 lần xem)
 •  
 • Trung tâm KTTH-HN Mỹ Đức (6/2/2012 - 8156 lần xem)
 •  
 • Trung tâm KTTH-HN-DN Hà Tây (6/2/2012 - 7885 lần xem)
 •  
 • Trung tâm Giáo Dục KTTH Số 6 (6/2/2012 - 7187 lần xem)
 •  
 • Trung tâm Giáo Dục KTTH Số 5 (6/2/2012 - 7312 lần xem)
 •  
 • Trung tâm Giáo Dục KTTH Số 4 (6/2/2012 - 6898 lần xem)
 •  
 • Trung tâm Giáo Dục KTTH Số 3 (6/2/2012 - 6827 lần xem)
 •  
 • Trung tâm Gíao Dục KTTH Số 2 (6/2/2012 - 6630 lần xem)
 •  
   
  Đơn vị hành chính
  Trung tâm-Tổ chức-Hiệp hội
  Bộ - Sở - Ban ngành
  Viễn thông CNTT - Bưu chính
  Di tích-Bảo tàng-Công viên
  Dịch vụ - Thương mại - XNK
  Giáo dục - Đào tạo
  Dệt may-Thời trang-Da giày
  Khách sạn - Nhà hàng
  Du lịch - Resort
  Giao thông-Vận tải-Hàng hải
  Bao bì - Xi măng
  Đồ gỗ-Nội thất-Phong thủy
  Cơ khí - Sắt thép - Máy móc
  Luật - Tư vấn - Tòa án
  Ngân hàng - Bảo hiểm
  Ô tô - Xe máy - Xe đạp
  Rượu bia - Đồ uống - Sữa
  Bệnh viện - Y tế - Sức khỏe
  Thẩm mỹ - Làm đẹp - Spa
  Dược - Hóa chất - Mỹ phẩm
  Quảng cáo- In ấn - Xuất bản
  Hàng gia dụng - Tiêu dùng
  Đồ điện - Điện tử - Điện thoại
  Xây dựng - Xây lắp
  Địa ốc - Bất động sản
  Vàng bạc - Trang sức
  Báo chí-Thông tin-Văn hóa
  Văn hóa phẩm - Quà tặng
  Thủ công - Mỹ nghệ
  Nông lâm-Lương thực-Gia súc
  Tài chính - Chứng khoán
  Siêu thị-Thực phẩm bánh kẹo
  An ninh - Bảo vệ - Vệ sỹ
  Khoáng sản - Xăng dầu
  Vật liệu xây dựng
  Thể dục - thể thao
  Thủy Hải sản
  Sự kiện - Truyền thông
  Thẩm định - Kiểm toán
  Nhựa - Cao su - Thủy tinh
  Động vật - Thú chim cá cảnh
  Ảnh viện - Áo cưới
  Ngành nghề khác