Xuat khau lao dong - Trung tâm giới thiệu Việc làm Nghệ An - Doanh nghiệp TP Vinh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Quảng Bình, Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Trung tâm-Tổ chức-Hiệp hội
Trung tâm giới thiệu Việc làm Nghệ An
Đăng ngày 24 tháng 4 năm 2012
Thương hiệu: Trung tâm giới thiệu Việc làm Nghệ An
Tên viết tắt: Xuat khau lao dong
Địa chỉ: Số 201, đường Phong Định Cảng, phường Trường Thi, TP.Vinh
Địa phương: Nghệ An
Điện thoại: 0383.833.014
Fax: 0383.833.014
Email: [email protected]
Website: http://vieclamnghean.vn
Giám đốc: Hồ Văn Hùng
Mobile: 00912487917
Số lần xem: 9642 lần
Trung tâm giới thiệu Việc làm Nghệ An
Trung tâm Giới thiệu việc làm Nghệ An thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An do UBND tỉnh Nghệ An quyết định đổi tên từ Trung tâm Dịch vụ việc làm, là đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên theo quy định hiện hành, hoạt động trên lĩnh vực xã hội, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động.

- Thành lập: năm 1995.
- Địa chỉ liên hệ: Số 201, đường Phong Định Cảng, phường Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Điện thoại: 038.3833104.
- Fax: 038.3833104.
- Giám đốc trung tâm: Ông: Hồ Văn Hùng - Điện thoại: 0912487917.

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN 

Trung tâm Giới thiệu việc làm Nghệ An  thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An do UBND tỉnh Nghệ An quyết định đổi tên từ Trung tâm Dịch vụ việc làm, là đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên theo quy định hiện hành, hoạt động trên lĩnh vực xã hội, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động.Giám đốc Hồ Văn Hùng

1. Nhiệm vụ :

- Tư vấn về việc làm, học nghề, chính sách có liên quan đến quan hệ lao động theo quy định của pháp luật lao động.

- Giới thiệu việc làm cho người lao động; cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động.

- Thu thập, phân tích và cung ứng thông tin về thị trường lao động, bao gồm : nhu cầu tuyển lao động, nhu cầu cần việc làm, tiêu chuẩn lao động, tiền lương, tiền công trên địa bàn hoạt động của vùng và cả nước.

- Đào tạo, giáo dục định hướng và giới thiệu lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

- Tổ chức dạy nghề theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp, xem xét và thực hiện các thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

- Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.

- Tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp; Tổ chức dạy nghề phù hợp cho người đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

- Khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn lực, cơ sở vật chất kỹ thuật nhằm duy trì và phát triển hoạt động của Trung tâm.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. Quyền hạn :

- Ký kết các hợp đồng cung ứng lao động, giới thiệu việc làm và dạy nghề, học nghề.

- Khai thác các thông tin về lao động, việc làm và dạy nghề từ cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp và các tổ chức.

- Yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp thông tin về tình trạng việc làm của người lao động do Trung tâm đã giới thiệu hoặc cung ứng lao động.

- Được tư vấn về học nghề, giới thiệu việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp khoá học.

- Được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, bổ túc và tập huấn nghề tại Trung tâm, cơ sở sản xuất, cơ sở liên kết đào tạo.

- Được ký hợp đồng giảng dạy với người đủ tiêu chuẩn đến giảng dạy tại Trung tâm.

 - Giới thiệu việc làm và cung ứng lao động :

Lựa chọn và ký kết các hợp đồng với các đơn vị trong và ngoài tỉnh có chức năng và uy tín để giới thiệu việc làm, cung ứng lao động.

Gắn kết chặt chẽ giữa công tác dạy nghề với hoạt động giới thiệu việc làm cho người lao động sau khi tốt nghiệp các khoá học nghề do Trung tâm đào tạo, quan tâm nguồn lao động tại các cơ sở DNLĐ của Trung tâm.

Tổ chức các hoạt động khảo sát thị trường, hội nghị khách hàng, hội thảo, diễn đàn, giao lưu; phối hợp các huyện tổ chức " Tháng việc làm và xuất khẩu lao động "...

- Công tác xuất khẩu lao động : Giải pháp trọng tâm là hướng về cơ sở, bám sát cơ sở, gần dân hơn, thực hiện công khai hóa các thông tin về lao động, việc làm, tài chính, qui trình thủ tục...

Tổ chức các hoạt động đào tạo nghề, giáo dục định hướng và ngoại ngữ, tư vấn, tạo nguồn, hướng dẫn các thủ tục làm hồ sơ, khám sức khoẻ, làm hộ chiếu,... chuẩn bị nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ công tác xuất khẩu lao động.

Chủ động quan hệ với các đơn vị có giấy phép xuất khẩu lao động được Sở Lao động - TB&XH cho phép tuyển lao động trên địa bàn tỉnh để giới thiệu lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

- Sàn giao dịch việc làm :

Xuất phát từ nhu cầu bức xúc về lao động, việc làm, đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh; nhằm góp phần thúc đẩy thị trường lao động tại Nghệ An phát triển theo hướng tích cực, chuyên nghiệp hơn; tháng 10 năm 2010, sàn giao dịch việc làm Nghệ An được khai trương và đưa vào hoạt động tại 201 Phong Định Cảng, P.Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An. Đến nay, qua 14 phiên giao dịch việc làm, hoạt động này đã đem lại hiệu quả thiết thực và trở thành địa chỉ tin cậy của các nhà tuyển dụng và người tìm việc; đáp ứng được yêu cầu cung cấp thông tin về cung - cầu lao động và các thông tin liên quan đến lao động - việc làm, đào tạo nghề, quan hệ lao động; đặc biệt đã tổ chức kết nối và giải quyết chỗ làm việc trực tiếp cho người lao động.  

  Các doanh nghiệp Trung tâm-Tổ chức-Hiệp hội khác
 
 • Tỉnh Đoàn Nghệ An (24/4/2012 - 8297 lần xem)
 •  
 • Trung tâm giới thiệu Việc làm Nghệ An (24/4/2012 - 9642 lần xem)
 •  
 • Trung tâm xúc tiến thương mại Hải Phòng (18/1/2012 - 6822 lần xem)
 •  
 • Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng (17/1/2012 - 6948 lần xem)
 •  
 • Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thành phố Đà Nẵng (17/1/2012 - 6846 lần xem)
 •  
 • Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị thành phố Đà Nẵng (17/1/2012 - 6571 lần xem)
 •  
 • Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng (17/1/2012 - 6859 lần xem)
 •  
 • Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng (17/1/2012 - 6783 lần xem)
 •  
 • Hội Cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng (17/1/2012 - 6820 lần xem)
 •  
 • Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Đà Nẵng (17/1/2012 - 6940 lần xem)
 •  
 • Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng (17/1/2012 - 6534 lần xem)
 •  
 • Thành Đoàn Đà Nẵng (17/1/2012 - 6626 lần xem)
 •  
 • Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng (17/1/2012 - 5572 lần xem)
 •  
 • Trung tâm phục vụ đối ngoại Đà Nẵng (16/1/2012 - 4216 lần xem)
 •  
 • Trung tâm Xúc tiến đầu tư Đà Nẵng (16/1/2012 - 4122 lần xem)
 •  
 • Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh (9/1/2012 - 3677 lần xem)
 •  
 • Quỹ đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội (7/10/2011 - 7367 lần xem)
 •  
 • Ban quản lý các khu công nghiệp Hà Nội (7/10/2011 - 6863 lần xem)
 •  
 • Thanh tra tỉnh Cao Bằng (25/9/2011 - 6357 lần xem)
 •  
 • Ban Dân tộc Cao Bằng (25/9/2011 - 5812 lần xem)
 •  
   
  Đơn vị hành chính
  Trung tâm-Tổ chức-Hiệp hội
  Bộ - Sở - Ban ngành
  Viễn thông CNTT - Bưu chính
  Di tích-Bảo tàng-Công viên
  Dịch vụ - Thương mại - XNK
  Giáo dục - Đào tạo
  Dệt may-Thời trang-Da giày
  Khách sạn - Nhà hàng
  Du lịch - Resort
  Giao thông-Vận tải-Hàng hải
  Bao bì - Xi măng
  Đồ gỗ-Nội thất-Phong thủy
  Cơ khí - Sắt thép - Máy móc
  Luật - Tư vấn - Tòa án
  Ngân hàng - Bảo hiểm
  Ô tô - Xe máy - Xe đạp
  Rượu bia - Đồ uống - Sữa
  Bệnh viện - Y tế - Sức khỏe
  Thẩm mỹ - Làm đẹp - Spa
  Dược - Hóa chất - Mỹ phẩm
  Quảng cáo- In ấn - Xuất bản
  Hàng gia dụng - Tiêu dùng
  Đồ điện - Điện tử - Điện thoại
  Xây dựng - Xây lắp
  Địa ốc - Bất động sản
  Vàng bạc - Trang sức
  Báo chí-Thông tin-Văn hóa
  Văn hóa phẩm - Quà tặng
  Thủ công - Mỹ nghệ
  Nông lâm-Lương thực-Gia súc
  Tài chính - Chứng khoán
  Siêu thị-Thực phẩm bánh kẹo
  An ninh - Bảo vệ - Vệ sỹ
  Khoáng sản - Xăng dầu
  Vật liệu xây dựng
  Thể dục - thể thao
  Thủy Hải sản
  Sự kiện - Truyền thông
  Thẩm định - Kiểm toán
  Nhựa - Cao su - Thủy tinh
  Động vật - Thú chim cá cảnh
  Ảnh viện - Áo cưới
  Ngành nghề khác