UBND Quan 6 Thanh pho Ho Chi Minh - Ủy Ban Nhân Dân Quận 6 Thành Phố Hồ Chí Minh - Doanh nghiệp TP Vinh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Quảng Bình, Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Đơn vị hành chính
Ủy Ban Nhân Dân Quận 6 Thành Phố Hồ Chí Minh
Đăng ngày 12 tháng 1 năm 2012
Thương hiệu: Ủy Ban Nhân Dân Quận 6 Thành Phố Hồ Chí Minh
Tên viết tắt: UBND Quan 6 Thanh pho Ho Chi Minh
Địa chỉ: 107 Cao Văn Lầu, Phường 1, Quận 6
Địa phương: TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.8) 38552700
Fax: (84.8) 38551582
Email:
Website: http://www.quan6.hochiminhcity.gov.vn
Giám đốc: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân: Trần Thị Thu Vân
Mobile: 0(84.8) 38552700
Số lần xem: 3023 lần
Ủy Ban Nhân Dân Quận 6 Thành Phố Hồ Chí Minh
Quận 6 là Quận ven ngoại thành, nằm về phía Tây Nam Thành phố Hồ Chí Minh, gồm 14 phường (74 Khu phố, 1293 tổ dân phố) với tổng diện tích tự nhiên là 7,14 km2, chiếm 0,34% tổng diện tích tự nhiên của toàn Thành phố. Dân số hiện nay của Quận là 247.212 người, mật độ bình quân 346 người/ha, trong đó nữ chiếm 53%. Về thành phần dân tộc thì đa số là người Kinh (chiếm 71,54%), kế đến là người Hoa chiếm 27,31%, ngoài ra còn một số khác như người Chăm, Khơme, Tày, Nùng… Với vị trí địa lý là cửa ngõ phía Tây của Thành phố Hồ Chí Minh, có chợ đầu mối Bình Tây là trung tâm bán buôn lớn của cả nước, do đó thế mạnh của Quận là thương mại dịch vụ, trong đó chủ yếu là buôn bán thực hiện trao đổi sản phẩm với các tỉnh miền Tây Nam bộ, bên cạnh đó với phần đông là dân lao động, có đông người Hoa nhiều kinh nghiệm, nhạy bén trong sản xuất - kinh doanh, phát triển mạnh về sản xuất nhỏ tiểu thủ công nghiệp.

Quận 6 là Quận ven ngoại thành, nằm về phía Tây Nam Thành phố Hồ Chí Minh, gồm 14 phường (74 Khu phố, 1293 tổ dân phố) với tổng diện tích tự nhiên là 7,14 km2, chiếm 0,34% tổng diện tích tự nhiên của toàn Thành phố. Dân số hiện nay của Quận là 247.212 người, mật độ bình quân 346 người/ha, trong đó nữ chiếm 53%. Về thành phần dân tộc thì đa số là người Kinh (chiếm 71,54%), kế đến là người Hoa chiếm 27,31%, ngoài ra còn một số khác như người Chăm, Khơme, Tày, Nùng… Với vị trí địa lý là cửa ngõ phía Tây của Thành phố Hồ Chí Minh, có chợ đầu mối Bình Tây là trung tâm bán buôn lớn của cả nước, do đó thế mạnh của Quận là thương mại dịch vụ, trong đó chủ yếu là buôn bán thực hiện trao đổi sản phẩm với các tỉnh miền Tây Nam bộ, bên cạnh đó với phần đông là dân lao động, có đông người Hoa nhiều kinh nghiệm, nhạy bén trong sản xuất - kinh doanh, phát triển mạnh về sản xuất nhỏ tiểu thủ công nghiệp.
 

- Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng “Thương mại - Dịch vụ - Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp” đã tạo sự chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận nhiệm kỳ VIII (2000 - 2005) đề ra, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt trên 14%; riêng trong năm 2006 tăng 14,9% so với năm 2005. Bên cạnh đó, Quận đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ nhằm khai thác tiềm năng thế mạnh của các thành phần kinh tế, đa dạng hóa các hình thức hợp tác, khai thác có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước; tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị kinh tế tư nhân mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, kinh tế hợp tác, hợp tác xã hoạt động ổn định.
 

- Hoạt động thương mại - dịch vụ trên địa bàn phát triển mạnh, tốc độ năm sau cao hơn năm trước; doanh nghiệp tư nhân, các cơ sở cá thể hình thành ngày càng nhiều đã nâng tổng doanh thu mua bán hàng hóa, dịch vụ tăng bình quân giai đọan 2000-2005 là 17,5% năm, riêng năm 2006 tăng 18,9% so với năm 2005, vượt 0,9% so Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận Khóa IX đã đề ra. Về sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân hàng năm giai đọan 2000-2005 là 15,02%; riêng trong năm 2006 tăng 10,9% so với năm 2005. Hiện nay trên địa bàn Quận có 1.606 Cty, doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký kinh doanh là 4.446,249 tỷ đồng, 26 hợp tác xã với tổng vốn điều lệ là 34,170 tỷ đổng và 14.212 hộ sản xuất – kinh doanh với vốn đăng ký hinh doanh là 314,622 tỷ đồng. quận 6 có 4 chợ trực thuộc gồm Chợ Bình Tây, Chợ Phú Lâm, Chợ Minh Phụng, Chợ Bình Tiên và Chợ Bình Phú trực thuộc TCty xây dựng Sài Gòn; 02 Coop-mart, 01 Siêu thị Metro Bình Phú; đã hình thành các Trung tâm thương mại lớn như Trung tâm thương mại Bình Tây, Trung tâm thương mại Phú Lâm, Trung tâm thương mại Bình Phú và Trung tâm thương mại Minh Phụng. Trong năm 2006, Quận đã hòan thành công tác di dời Chợ rau Mai Xuân Thưởng về Trung tâm thương mại Bình Điền, đã hòan thành đưa vào sử dụng xây dựng mới Chợ tạm Trần Bình, Lê tấn Kế, Chợ Phú Hòa; cải tạo nâng cấp Chợ Bình Tiên…đang xúc tiến lập thủ tục triển khai các Dự án: Trung tâm thương mại Châu Hải Thành, 50 Phan Văn Khỏe. Khu hoa viên-dịch vụ phục vụ phía sau Chợ Bình Tây và sửa chữa mái ngói Chợ Bình Tây, qua việc triển khai các Dự án này sẽ tạo chuyển biến tích cực đối với Khu Trung tâm thương mại Bình Tây.
 

- Các hoạt động văn hóa - xã hội và công tác chăm lo nhân dân có những chuyển biến tích cực; đời sống người dân từng bước được cải thiện. Trong 05 năm 2000 - 2005, bình quân hàng năm Quận trợ cấp khó khăn thường xuyên 320 triệu đồng, chăm lo Tết 1,4 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách, dân nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong công tác xóa đói giảm nghèo Quận đã tập trung mọi nguồn lực để thực hiện, qua đó đã hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội VIII trước thời hạn, là Quận đầu tiên được Thành phố Hồ Chí Minh công nhận vượt chuẩn nghèo theo tiêu chí của Thành phố giai đoạn 1992 - 2003; chuyển sang giai đoạn 2, đến tháng 4/2005 Quận 6 là một trong 03 Quận, Huyện đạt chuẩn không còn hộ nghèo có thu nhập bình quân dưới 4 triệu đồng/người/năm trước thời hạn; và đến tháng 9/2006, phường 9/Q6 là phường đầu tiên của Thành phố hoàn thành tiêu chí không còn hộ nghèo có thu nhập dưới 6 triệu đồng/người/năm, nhân dịp này, nhân dân và cán bộ - chiến sĩ Quận đã được tiếp đón Tổng Bí Thư - Nông Đức Mạnh, Chủ tịch Quốc Hội - Nguyễn Phú Trọng đến thăm và làm việc tại quận 6 . Trong năm 2006, quận 6 có 7/14 phường hoàn thành công tác xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2 và đến nay qua kiểm tra, Quận đã được thành phố công nhân hòan thành công tác xóa hộ nghèo theo tiêu chí 6 triệu đồng/người/năm.
 

Chất lượng dạy và học được nâng cao, tỷ lệ tốt nghiệp các bậc học hàng năm đạt trên 99% tốt nghiệp bổ túc PTTH cao hơn tỷ lệ bình quân toàn Thành phố; duy trì hiệu quả đạt chuẩn quốc gia về chống mù chữ, phổ cập tiểu học và THCS, đến nay toàn Quận có 10/14 phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục bậc Trung học.
 

Về chương trình mục tiêu 3 giảm, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy là kiên quyết tập trung số đối tượng nghiện ma túy vào các trường trung tâm cai nghiện, Quận đã tập trung tổng lực chỉ đạo thông qua những biện pháp mang tính đột phá, đến đến tháng 9/2003 là Quận đầu tiên được Thành phố công nhận không còn đối tượng ma túy trong diện quản lý. Kết quả trên được giữ vững và duy trì thường xuyên. Hiện trên địa bàn có 39 đối tượng nghiện ma túy trong danh sách quản lý đang được gia đình quản lý và điều trị theo phương pháp ARV do tổ chức Tổ chức y tế thế giới tài trợ; không có điểm, tụ điểm ma túy.
 

- Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quận được giữ vững, không để xảy ra vụ việc phức tạp về an ninh chính trị, khiếu kiện tập thể, số vụ phạm pháp hình sự giảm dần từng năm, tỷ lệ phá án bình quân hang năm đạt trên 55%.
Công tác quân sự - quốc phòng địa phương ngày càng được nâng cao về chất lượng, đáp ứng yêu cầu chỉ tiêu, kế hoạch Thành phố giao; công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt và vượt chỉ tiêu cao, đặc biệt, công tác phát triển Đảng trong thanh niên thi hành NVQS được Quận chú trọng nên đạt được những kết quả tốt. Hoạt động khối Nội chính ngày càng nâng cao hiệu quả, đảm bảo phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương.
 

- Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác vận động quần chúng đạt hiệu quả cao; cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần NQTW6 (2) - khóa VIII và Chỉ thị 15 của Thành ủy về cuộc vận động tu dưỡng đạo đức, xây dựng lối sống lành mạnh trong cán bộ, đảng viên có những chuyển biến tích cực, tạo sự nhất trí cao trong cán bộ, đảng viên, sự phấn khởi đồng thuận trong nhân dân về thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Quận.
 

- Toàn Đảng bộ có 49 cơ sở Đảng, gồm 14 Đảng bộ phường, 05 Đảng bộ khối, 30 Chi bộ cơ sở trực thuộc Quận ủy và 169 Chi bộ bộ phận; với 3.098 đảng viên, trong đó có 997 đảng viên hưu trí (tỷ lệ 32,18%), 1.009 đảng viên nữ (32,57%), 100 đảng viên người Hoa (tỷ lệ 3,23%)Quận đã chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở theo tinh thần NQTW5 - khóa IX; nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của của cấp ủy Đảng; củng cố các loại hình cơ sở Đảng, nhất là khối phường. Các đợt phân tích chất lượng đảng viên và cơ sở Đảng hàng năm, số cơ sở Đảng đạt “trong sạch vững mạnh” luôn đạt tỷ lệ trên 80%, tỷ lệ đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ đạt trên 98%.
 

- Song song đó, công tác phát triển Đảng được Quận tập trung từ khâu tạo nguồn, sưu tra, lập hồ sơ, tiếp xúc, bồi dưỡng đối tượng Đảng... tạo chuyển biến rõ nét về số lượng, chất lượng và cơ cấu; số lượng đảng viên là cán bộ trẻ có trình độ năng lực, người Hoa, giáo viên, thanh niên thi hành NVQS, dân quân tự vệ... hàng năm đều tăng. Kết nạp đảng viên lớp Hồ Chí Minh, có 278 quần chúng ưu tú được kết nạp, vượt 46,32% chỉ tiêu đăng ký (đăng ký là 190 đảng viên), trong đó 11 đ/c là người Hoa, tôn giáo 04 đ/c, ngoài quốc doanh 20 đ/c. Hiện toàn Quận có 17 doanh nghiệp tư nhân có tổ chức Đảng với 160 đảng viên. Có 97 tổ chức Công đoàn với 4.923 đoàn viên, 11 chi đòan thanh niên với 215 đoàn viên và 52 Chi hội thanh niên với 667 hội viên.
 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ… được quan tâm đúng mức, nhằm chuẩn hóa cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
 

- Khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố; chất lượng tổ chức và hoạt động Mặt trận - Đoàn thể, nhất là các tổ chức chân rết ở cơ sở. xây dựng lực lượng nòng cốt, đưa các hoạt động phong trào, cuộc vận động… ngày càng đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực; qua các phong trào, hoạt động công tác tập hợp, phát triển lực lượng đoàn viên, hội viên hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu.
 

- Đại hội Đảng bộ Quận 6 lần IX (nhiệm kỳ 2005 - 2010), đã nghiêm túc đánh giá đúng thực trạng tình hình chung của Quận, chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân yếu kém, rút ra những bài học kinh nghiệm cụ thể thiết thực trong quá trình chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện và quan trọng hơn cả là Đại hội đã đạt được sự nhất trí cao những vấn đề lớn về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện sát với tình hình thực tiễn của Quận trong nhiệm kỳ tới. Đại hội cũng thể hiện trách nhiệm quyết tâm và thống nhất cao trong quá trình chuẩn bị thảo luận về nhân sự cấp ủy Quận, bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Quận nhiệm kỳ IX (2005 - 2010) gồm 39 đồng chí để đảm đương trọng trách mới, vừa thể hiện được tính liên tục và kế thừa của Đảng bộ. Nghị quyết của Đại hội là sự tổng hợp trí tuệ, ý chí nguyện vọng của toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân; thể hiện sự thống nhất và quyết tâm cao của Đại hội về các chỉ tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp tổ chức thực hiện, nhất là những giải pháp mang tính đột phá để huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị một cách vững chắc, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

 
 
 
 

  Các doanh nghiệp Đơn vị hành chính khác
 
 • Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh (17/3/2012 - 9274 lần xem)
 •  
 • Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng (17/1/2012 - 6620 lần xem)
 •  
 • Ủy ban nhân dân Quận Cẩm Lệ Thành phố Đà Nẵng (17/1/2012 - 7520 lần xem)
 •  
 • Ủy ban nhân dân Huyện Hoàng Sa Thành phố Đà Nẵng (17/1/2012 - 6267 lần xem)
 •  
 • Ủy ban nhân dân Huyện Hòa Vang Thành phố Đà Nẵng (17/1/2012 - 7499 lần xem)
 •  
 • Ủy ban nhân dân Quận Ngũ Hành Sơn Thành phố Đà Nẵng (17/1/2012 - 6516 lần xem)
 •  
 • Ủy ban nhân dân Quận Sơn Trà Thành phố Đà Nẵng (17/1/2012 - 6530 lần xem)
 •  
 • Ủy Ban Nhân Dân Quận Liên Chiểu Thành Phố Đà Nẵng (17/1/2012 - 6544 lần xem)
 •  
 • Ủy Ban Nhân Dân Quận Thanh Khê Thành Phố Đà Nẵng (17/1/2012 - 6255 lần xem)
 •  
 • Ủy Ban Nhân Dân Quận Hải Châu Thành Phố Đà Nẵng (17/1/2012 - 6268 lần xem)
 •  
 • Văn phòng đại diện UBND thành phố Đà Nẵng tại Hà Nội (16/1/2012 - 5934 lần xem)
 •  
 • Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Đà Nẵng (13/1/2012 - 6305 lần xem)
 •  
 • Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng (13/1/2012 - 5803 lần xem)
 •  
 • Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng (13/1/2012 - 5320 lần xem)
 •  
 • Ủy Ban Nhân Dân Huyện Bình Chánh Thành Phố Hồ Chí Minh (13/1/2012 - 6755 lần xem)
 •  
 • Ủy Ban Nhân Dân Huyện Nhà Bè Thành Phố Hồ Chí Minh (13/1/2012 - 6348 lần xem)
 •  
 • Ủy Ban Nhân Dân Huyện Hóc Môn Thành Phố Hồ Chí Minh (13/1/2012 - 5191 lần xem)
 •  
 • Ủy Ban Nhân Dân Huyện Cần Giờ Thành Phố Hồ Chí Minh (13/1/2012 - 4767 lần xem)
 •  
 • Ủy Ban Nhân Dân Quận Thủ Đức Thành Phố Hồ Chí Minh (12/1/2012 - 5584 lần xem)
 •  
 • Ủy Ban Nhân Dân Quận Tân Phú Thành Phố Hồ Chí Minh (12/1/2012 - 6461 lần xem)
 •  
   
  Đơn vị hành chính
  Trung tâm-Tổ chức-Hiệp hội
  Bộ - Sở - Ban ngành
  Viễn thông CNTT - Bưu chính
  Di tích-Bảo tàng-Công viên
  Dịch vụ - Thương mại - XNK
  Giáo dục - Đào tạo
  Dệt may-Thời trang-Da giày
  Khách sạn - Nhà hàng
  Du lịch - Resort
  Giao thông-Vận tải-Hàng hải
  Bao bì - Xi măng
  Đồ gỗ-Nội thất-Phong thủy
  Cơ khí - Sắt thép - Máy móc
  Luật - Tư vấn - Tòa án
  Ngân hàng - Bảo hiểm
  Ô tô - Xe máy - Xe đạp
  Rượu bia - Đồ uống - Sữa
  Bệnh viện - Y tế - Sức khỏe
  Thẩm mỹ - Làm đẹp - Spa
  Dược - Hóa chất - Mỹ phẩm
  Quảng cáo- In ấn - Xuất bản
  Hàng gia dụng - Tiêu dùng
  Đồ điện - Điện tử - Điện thoại
  Xây dựng - Xây lắp
  Địa ốc - Bất động sản
  Vàng bạc - Trang sức
  Báo chí-Thông tin-Văn hóa
  Văn hóa phẩm - Quà tặng
  Thủ công - Mỹ nghệ
  Nông lâm-Lương thực-Gia súc
  Tài chính - Chứng khoán
  Siêu thị-Thực phẩm bánh kẹo
  An ninh - Bảo vệ - Vệ sỹ
  Khoáng sản - Xăng dầu
  Vật liệu xây dựng
  Thể dục - thể thao
  Thủy Hải sản
  Sự kiện - Truyền thông
  Thẩm định - Kiểm toán
  Nhựa - Cao su - Thủy tinh
  Động vật - Thú chim cá cảnh
  Ảnh viện - Áo cưới
  Ngành nghề khác