Phap y Phu Tho - Trung tâm giám định y khoa – pháp y tỉnh Phú Thọ - Doanh nghiệp TP Vinh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Quảng Bình, Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Bệnh viện - Y tế - Sức khỏe
Trung tâm giám định y khoa – pháp y tỉnh Phú Thọ
Đăng ngày 9 tháng 7 năm 2011
Thương hiệu: Trung tâm giám định y khoa – pháp y tỉnh Phú Thọ
Tên viết tắt: Phap y Phu Tho
Địa chỉ: Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì
Địa phương: Phú Thọ
Điện thoại: 0210 3846100
Fax: 0210 3846100
Email: [email protected]
Website: http://soyte.phutho.gov.vn
Giám đốc: Trần Văn Ngợi
Mobile: 00912 696214
Số lần xem: 3741 lần
Trung tâm giám định y khoa – pháp y tỉnh Phú Thọ
Chức năng nhiệm vụ được thực hiện theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BYT, ngày 17/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố trực thuộc TW và Quyết định số 1658/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của sở Y tế.

Địa chỉ: Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.
Điện thoại : 0210 3846100.

E.mail: [email protected]

1.Vị trí chức năng:

Chức năng nhiệm vụ được thực hiện theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BYT, ngày 17/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố trực thuộc TW và Quyết định số 1658/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của sở Y tế.

-Trung tâm Giám định Y khoa-Pháp y tỉnh Phú Thọ là một đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, chịu sự quản lý toàn diện của Sở Y tế và sự chỉ đạo về chuyên môn kỹ thuật của Bộ Y tế .

-Trung tâm Giám định Y khoa-Pháp y là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Thọ.

-Trung tâm Giám định y khoa-Pháp y là cơ quan thường trực về Giám định y khoa của Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh, có chức năng tham mưu về công tác giám định y khoa và triển khai thực hiện các hoạt động giám định y khoa trên địa bàn.

- Trung tâm Giám định y khoa-Pháp y đang trong quá trình xây dựng, hoàn thiện về vị trí, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức về lĩnh vực Pháp y.

2.Nhiệm vụ,quyền hạn:

-Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động giám định y khoa của tỉnh, trên cơ sở định hướng chiến lược của Bộ Y tế và tình hình thực tế ở địa phương.

-Tổ chức khám giám định sức khỏe, khám giám định thương tật, khám giám định tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

-Khám phúc quyết khi có khiếu nại hoặc yêu cầu của các cơ quan,tổ chức, cá nhân sử dụng lao động,người lao động theo phân cấp.

-Khám và hướng dẫn người lao động chọn ngành nghề phù hợp với khả năng lao động của các đối tượng (Nếu có đủ điều kiện theo quy định).

-Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học,áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật về lĩnh vực giám định y khoa.

-Tham gia đào tạo và đào tạo lại về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác giám định y khoa.

-Thực hiện công tác quản lý cán bộ, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức. Quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật.

-Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.

-Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn nghiệp vụ giám định y khoa

-Thực hiện các nhiệm vụ,quyền hạn khác do Giám đốc sở Y tế giao.

3. Nhân lực,

+ Tổng số CBCC: 11.

+ ĐH:   07 trong đó:

- Bác sỹ:                  05

- Cử nhân Tài chính kế toán: 01

- Cử nhân Luật:                     01

+ Ban lãnh đạo Trung tâm:

- Giám đốc, Phó Chủ tịch thường trực: BsCKI. Trần Văn Ngợi.

Điện thoại liên lạc: Cơ quan: 0210 3815216, DĐ: 0912 696214

- Phó Giám đốc, Ủy viên thường trực: BsCKI. Nguyễn Nhật Quỳnh.

Điện thoại liên lạc: 0912 746080

- Phó Giám đốc: BsCKI. Lê Anh Hải.         

Điện thoại liên lạc: 0912 290234

- Trưởng phòng khám: Bs.Hà Văn Hành

- Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính-Kế toán: Lê Trọng Tuấn.

4. Tổ chức: Gồm 02 khoa phòng

+ Phòng Tổ chức-Hành chính-Kế toán:

- Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động tháng,quý, năm của Trung tâm, tổ chức sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện kế hoạch.

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ hành chính quản trị, tổ chức cán bộ của Trung tâm.

- Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ theo quy định của nhà nước, phối hợp với phòng khám giám định tổ chức đào tạo, đào tạo lại về giám định y khoa-pháp y.

- Quản lý tài chính,tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện tổng hợp thống kê, báo cáo hoạt động của Trung tâm theo quy định.

+ Phòng Khám-giám định:

- Tổ chức khám giám định sức khỏe, khám giám định thương tật và tai nạn lao động,bệnh nghề nghiệp.

- Khám phúc quyết khi có khiếu nại,yêu cầu của tổ chức,cá nhân sử dụng lao động và của người lao động.

- Khám và hướng dẫn chọn ngành nghề phù hợp với khả năng lao động của các đối tượng khi có yêu cầu.

 - Chịu trách nhiệm tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ và các nội dung liên quan đối với các trường hợp giám định thuộc phạm vi, nhiệm vụ và thẩm quyền giải quyết của Hội đồng giám định y khoa tỉnh.

- Phối hợp với phòng tổ chức-hành chính-kế toán thực hiện các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật về giám định y khoa.

  Các doanh nghiệp Bệnh viện - Y tế - Sức khỏe khác
 
 • Công ty TNHH Y dược Thương Thảo (7/7/2013 - 3979 lần xem)
 •  
 • Bệnh viện thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng (25/6/2012 - 11061 lần xem)
 •  
 • Nhà thuốc Đông y Baithuocnam.com (2/2/2012 - 7606 lần xem)
 •  
 • Phòng khám đa khoa 145 An Sinh , Ninh Bình (19/12/2011 - 6035 lần xem)
 •  
 • Phòng khám đa khoa Hùng Vương , Ninh Bình (19/12/2011 - 6156 lần xem)
 •  
 • Phòng khám đa khoa Y Vị Nhân , Ninh Bình (19/12/2011 - 5715 lần xem)
 •  
 • Phòng khám đa khoa 209 , Ninh Bình (19/12/2011 - 5851 lần xem)
 •  
 • Phòng khám đa khoa 148 , Ninh Bình (19/12/2011 - 5629 lần xem)
 •  
 • Phòng khám đông y 224 - 236 , Ninh Bình (17/12/2011 - 6059 lần xem)
 •  
 • Công ty TNHH dược phẩm MD&T - Ninh Bình (17/12/2011 - 6023 lần xem)
 •  
 • Cty dược phẩm - Ninh Bình (17/12/2011 - 6240 lần xem)
 •  
 • Phòng khám răng 165 - Ninh Bình (17/12/2011 - 6185 lần xem)
 •  
 • Phòng Khám đa khoa Phúc An - Ninh Bình (17/12/2011 - 5888 lần xem)
 •  
 • Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Yến - Ninh Bình (14/12/2011 - 5015 lần xem)
 •  
 • Kính thuốc Đức Nam - Ninh Binh (14/12/2011 - 4835 lần xem)
 •  
 • Trung tâm kình thuốc Ninh BÌnh (14/12/2011 - 3450 lần xem)
 •  
 • Nhà thuốc Đông y Phan Đình Hợi chữa bệnh viêm tắc động mạch (6/11/2011 - 7299 lần xem)
 •  
 • Bệnh Viện Phụ Sản Quốc Tế Vinh (19/8/2011 - 10765 lần xem)
 •  
 • Công ty TNHH dược phẩm Hoàng Vũ (1/8/2011 - 4023 lần xem)
 •  
 • Trung tâm Y tế Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ (9/7/2011 - 7644 lần xem)
 •  
   
  Đơn vị hành chính
  Trung tâm-Tổ chức-Hiệp hội
  Bộ - Sở - Ban ngành
  Viễn thông CNTT - Bưu chính
  Di tích-Bảo tàng-Công viên
  Dịch vụ - Thương mại - XNK
  Giáo dục - Đào tạo
  Dệt may-Thời trang-Da giày
  Khách sạn - Nhà hàng
  Du lịch - Resort
  Giao thông-Vận tải-Hàng hải
  Bao bì - Xi măng
  Đồ gỗ-Nội thất-Phong thủy
  Cơ khí - Sắt thép - Máy móc
  Luật - Tư vấn - Tòa án
  Ngân hàng - Bảo hiểm
  Ô tô - Xe máy - Xe đạp
  Rượu bia - Đồ uống - Sữa
  Bệnh viện - Y tế - Sức khỏe
  Thẩm mỹ - Làm đẹp - Spa
  Dược - Hóa chất - Mỹ phẩm
  Quảng cáo- In ấn - Xuất bản
  Hàng gia dụng - Tiêu dùng
  Đồ điện - Điện tử - Điện thoại
  Xây dựng - Xây lắp
  Địa ốc - Bất động sản
  Vàng bạc - Trang sức
  Báo chí-Thông tin-Văn hóa
  Văn hóa phẩm - Quà tặng
  Thủ công - Mỹ nghệ
  Nông lâm-Lương thực-Gia súc
  Tài chính - Chứng khoán
  Siêu thị-Thực phẩm bánh kẹo
  An ninh - Bảo vệ - Vệ sỹ
  Khoáng sản - Xăng dầu
  Vật liệu xây dựng
  Thể dục - thể thao
  Thủy Hải sản
  Sự kiện - Truyền thông
  Thẩm định - Kiểm toán
  Nhựa - Cao su - Thủy tinh
  Động vật - Thú chim cá cảnh
  Ảnh viện - Áo cưới
  Ngành nghề khác