UBND Huyen Bu Gia Map - Ủy ban nhân dân Huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước - Doanh nghiệp TP Vinh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Quảng Bình, Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Đơn vị hành chính
Ủy ban nhân dân Huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước
Đăng ngày 8 tháng 7 năm 2011
Thương hiệu: Ủy ban nhân dân Huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước
Tên viết tắt: UBND Huyen Bu Gia Map
Địa chỉ: Huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước
Địa phương: Bình Phước
Điện thoại: 0651.3727999
Fax: 0651.3727999
Email:
Website: http://binhphuoc.gov.vn
Giám đốc: Trần Quang Ty
Mobile: 00651.3727999
Số lần xem: 3098 lần
Ủy ban nhân dân Huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước
Bù Gia Mập là một huyện thuộc tỉnh Bình Phước, được thành lập vào ngày 11 tháng 8 năm 2009 trên cơ sở phần còn lại của huyện Phước Long cũ, sau khi thành lập thị xã Phước Long. Bù Gia Mập rộng 1736,129 km2, gồm 147.967 dân (thời điểm thành lập huyện). Huyện có 18 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các xã Đắk Ơ, Bù Gia Mập, Bình Thắng, Đức Hạnh, Đức Văn, Phú Nghĩa, Đa Kia, Phước Minh, Bình Tân, Bình Sơn, Long Bình, Phước Tân, Long Hưng, Bù Nho, Long Hà, Phú Riềng, Phú Trung và Long Tân.
Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá 13 và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 là đợt vận động và sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cả nước, nhằm phát huy quyền làm chủ lựa chọn những đại biểu đủ tiêu chuẩn, xứng đáng đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân vào cơ quan quyền lực Nhà nước. Hoà trong không khí khẩn trương, tích cực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Trong thời gian qua công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử được các cấp uỷ Đảng, Chính quyền địa phương trong huyện Bù Gia Mập quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả, các bước chuẩn bị đảm bảo đúng quy trình luật định, kịp thời theo từng giai đoạn và  đúng tiến độ đề ra.
 
Ngay sau khi có sự chỉ đạo của tỉnh về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hôi khoá 13 và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tập trung chỉ đạo các địa phương, ban ngành đoàn thể chuẩn bị công tác bầu cử theo đúng quy trình, luật định. Thành lập Uỷ ban bầu cử huyện gồm 15 thành viên; Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách công tác bầu cử tại các xã ; Ban hành kế hoạch số 02/KH- UBBC về triển khai công tác bầu cử trên địa bàn huyện. Theo đó các xã trong huyện thành lập UB bầu cử xã, dự kiến cơ cấu, thành phần, đại biểu giới thiệu được bầu đồng thời xác định số lượng khu vực bỏ phiếu của đơn vị. 
Trong cuộc bầu cử hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2011-2016 huyện Bù Gia Mập có 9 đơn vị bầu cử với số đại biểu được bầu là 40. Sau hiệp thương lần thứ 3 ở cấp huyện, huyện Bù Gia Mập có 58 ứng cử viên đảm bảo cơ cấu, thành phần gồm : tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội 26 người, quản lý nhà nước 24 ứng cử viên, cá nhân tiêu biểu 01. Về cơ cấu kết hợp, tỷ lệ nữ chiếm 24,13% với 14 người ; trẻ tuổi dưới 35 có 10 người chiếm 17,2% và dân tộc thiểu số 4 người chiếm 6,89%.
Ở cấp xã Sau 3 lần hiệp thương, lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri nơi cư trú danh sách chính thức ứng cử viên HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2011-2016 trong huyện Bù Gia Mập là 810 trên 550 đại biểu được bầu tại 128 đơn vị bầu cử với 159 Tổ bầu cử. Về cơ cấu kết hợp, trong tổng số 810 đại biểu ứng cử, đại biểu là người ngoài đảng chiếm 41,1%; đại biểu người dân tộc thiểu số 14,6%; đại biểu nữ 24,7% và đại biểu trẻ tuổi chiếm 29,1%.
Sau hiệp thương lần 3 UBMTTQVN huyện đã tổ chức hội nghị hướng dẫn ứng cử viên xây dựng chương trình hành động để gặp gỡ tiếp xúc, trình bày trước cử tri chương trình hành động của mình nếu trúng cử vào HĐND các cấp. Các đơn vị tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để các đại biểu thực hiện quyền vận động bầu cử theo đúng luật định. Từ đầu tháng năm các ứng cử viên đã tiếp xúc với cư tri trình bày chương trình hành động của mình để cử tri xem xét lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn bầu vào quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.
Về rà soát, lập danh sách cử tri, đến nay tất cả 18 xã trong huyện đã hoàn tất việc niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử các ứng cử viên tại các điểm bầu cử. Theo số liệu tổng hợp của UB bầu cử huyện, trong cuộc bầu cử lần này toàn huyện Bù Gia Mập có trên 105.401 công dân có quyền tham gia bầu cử.
Bên cạnh công tác hiệp thương giới thiệu đại biểu huyện Bù Gia Mập đẩy mạnh công tác tuyên truyền và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm. UBND huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền đồng thời chỉ đạo Đài truyền thanh huyện, đài truyền thanh các xã, tập trung phát những tin bài tuyên truyền cho công tác bầu cử nh­ư: Luật Bầu cử Quốc hội và HĐND, kế hoạch, Chỉ thị, Nghị quyết các cấp chỉ đạo về công tác bầu cử; giới thiệu tiểu sử các ứng cử viên… Qua các phương tiện thông tin đại chúng chuyển tải đến nhân dân những nôi dung liên quan đến cuộc bầu cử, làm cầu nối để các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần dân chủ, nâng cao ý thức, trách nhiệm về quyền và nghĩa vụ công dân tham gia vào các hoạt động bầu cử. Trên các trục đường chính, tại các khu trung tâm, các điểm bỏ phiếu những tấm băng rôn khẩu hiệu cũng đã được treo lên, hệ thống loa truyền thanh từ huyện đến xã được phát hàng ngày tuyên tuyên truyền các nội dung,tiến độ chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 13 và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.
Uỷ ban bầu cử huyện cũng đã cấp phát vật tư, thiết bị phục vụ công tác bầu cử để các địa phương phân bổ về các tổ bầu cử như: các biểu Mẫu, phiếu bầu, thẻ cử tri, giấy chứng nhận bỏ phiếu nơi khác, phù hiệu cho cán bộ làm công tác bầu cử; băng rôn, khẩu hiệu; tài liệu tuyên truyền; con dấu…Trên địa bàn dân cư, chính quyền địa phương và các ngành chức năng cũng đang chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất cho bầu cử như chỉnh trang các điểm bầu cử, nơi bỏ phiếu, hòm phiếu, niêm yết danh sách cử tri, ứng cử viên...
Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông cũng được các ngành công an, bộ đội và biên phòng phối hợp triển khai bằng các phương án cụ thể, với tinh thần chủ động cao nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối trong suốt thời gian trước , trong và sau khi cuộc bầu cử diễn ra.
Hiện nay, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã bước vào giai đoạn cao điểm. Từ nay đến ngày bầu cử, nhiệm vụ đặt ra cho các cấp uỷ đảng, chính quyền, các tổ chức phụ trách bầu cử, cơ quan chuyên môn liên quan là rất nặng nề.
Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 thắng lợi, cấp uỷ Đảng, chính quyền và Uỷ ban bầu cử huyện Bù Gia Mập tập trung vào những nhiệm vụ cụ thể như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu về cuộc bầu cử và tham gia tích cực; Tiếp tục rà soát danh sách cử tri và bổ sung kịp; Nắm chắc tình hình ở các địa bàn địa phương, tiếp tục tham mưu, chủ động giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh, đảm bảo ANTT, ATXH cho cuộc bầu cử được tiến hành an toàn, dân chủ, đúng luật, thực sự là ngày hội của toàn dân; thực hiện kiểm tra, giám sát công tác bầu cử ở các đơn vị…
Ngày 22/5 tới đây cùng với cả nước trên 62,65% dân số của huyện Bù Gia Mập sẽ tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, lựa chọn những đại biểu vừa có tâm, có tài đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân để bầu vào cơ quan quyền lực Nhà nước từ TƯ đến địa phương. Tạo nền tảng xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân./.
  Các doanh nghiệp Đơn vị hành chính khác
 
 • Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh (17/3/2012 - 9322 lần xem)
 •  
 • Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng (17/1/2012 - 6654 lần xem)
 •  
 • Ủy ban nhân dân Quận Cẩm Lệ Thành phố Đà Nẵng (17/1/2012 - 7560 lần xem)
 •  
 • Ủy ban nhân dân Huyện Hoàng Sa Thành phố Đà Nẵng (17/1/2012 - 6303 lần xem)
 •  
 • Ủy ban nhân dân Huyện Hòa Vang Thành phố Đà Nẵng (17/1/2012 - 7532 lần xem)
 •  
 • Ủy ban nhân dân Quận Ngũ Hành Sơn Thành phố Đà Nẵng (17/1/2012 - 6552 lần xem)
 •  
 • Ủy ban nhân dân Quận Sơn Trà Thành phố Đà Nẵng (17/1/2012 - 6559 lần xem)
 •  
 • Ủy Ban Nhân Dân Quận Liên Chiểu Thành Phố Đà Nẵng (17/1/2012 - 6577 lần xem)
 •  
 • Ủy Ban Nhân Dân Quận Thanh Khê Thành Phố Đà Nẵng (17/1/2012 - 6281 lần xem)
 •  
 • Ủy Ban Nhân Dân Quận Hải Châu Thành Phố Đà Nẵng (17/1/2012 - 6294 lần xem)
 •  
 • Văn phòng đại diện UBND thành phố Đà Nẵng tại Hà Nội (16/1/2012 - 5967 lần xem)
 •  
 • Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Đà Nẵng (13/1/2012 - 6332 lần xem)
 •  
 • Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng (13/1/2012 - 5832 lần xem)
 •  
 • Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng (13/1/2012 - 5345 lần xem)
 •  
 • Ủy Ban Nhân Dân Huyện Bình Chánh Thành Phố Hồ Chí Minh (13/1/2012 - 6787 lần xem)
 •  
 • Ủy Ban Nhân Dân Huyện Nhà Bè Thành Phố Hồ Chí Minh (13/1/2012 - 6406 lần xem)
 •  
 • Ủy Ban Nhân Dân Huyện Hóc Môn Thành Phố Hồ Chí Minh (13/1/2012 - 5213 lần xem)
 •  
 • Ủy Ban Nhân Dân Huyện Cần Giờ Thành Phố Hồ Chí Minh (13/1/2012 - 4792 lần xem)
 •  
 • Ủy Ban Nhân Dân Quận Thủ Đức Thành Phố Hồ Chí Minh (12/1/2012 - 5611 lần xem)
 •  
 • Ủy Ban Nhân Dân Quận Tân Phú Thành Phố Hồ Chí Minh (12/1/2012 - 6492 lần xem)
 •  
   
  Đơn vị hành chính
  Trung tâm-Tổ chức-Hiệp hội
  Bộ - Sở - Ban ngành
  Viễn thông CNTT - Bưu chính
  Di tích-Bảo tàng-Công viên
  Dịch vụ - Thương mại - XNK
  Giáo dục - Đào tạo
  Dệt may-Thời trang-Da giày
  Khách sạn - Nhà hàng
  Du lịch - Resort
  Giao thông-Vận tải-Hàng hải
  Bao bì - Xi măng
  Đồ gỗ-Nội thất-Phong thủy
  Cơ khí - Sắt thép - Máy móc
  Luật - Tư vấn - Tòa án
  Ngân hàng - Bảo hiểm
  Ô tô - Xe máy - Xe đạp
  Rượu bia - Đồ uống - Sữa
  Bệnh viện - Y tế - Sức khỏe
  Thẩm mỹ - Làm đẹp - Spa
  Dược - Hóa chất - Mỹ phẩm
  Quảng cáo- In ấn - Xuất bản
  Hàng gia dụng - Tiêu dùng
  Đồ điện - Điện tử - Điện thoại
  Xây dựng - Xây lắp
  Địa ốc - Bất động sản
  Vàng bạc - Trang sức
  Báo chí-Thông tin-Văn hóa
  Văn hóa phẩm - Quà tặng
  Thủ công - Mỹ nghệ
  Nông lâm-Lương thực-Gia súc
  Tài chính - Chứng khoán
  Siêu thị-Thực phẩm bánh kẹo
  An ninh - Bảo vệ - Vệ sỹ
  Khoáng sản - Xăng dầu
  Vật liệu xây dựng
  Thể dục - thể thao
  Thủy Hải sản
  Sự kiện - Truyền thông
  Thẩm định - Kiểm toán
  Nhựa - Cao su - Thủy tinh
  Động vật - Thú chim cá cảnh
  Ảnh viện - Áo cưới
  Ngành nghề khác