Giao duc Bac Ninh - Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Ninh - Doanh nghiệp TP Vinh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Quảng Bình, Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Bộ - Sở - Ban ngành
Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Ninh
Đăng ngày 26 tháng 5 năm 2011
Thương hiệu: Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Ninh
Tên viết tắt: Giao duc Bac Ninh
Địa chỉ: Số 05 - Lê Văn Thịnh - Thị xã Bắc Ninh
Địa phương: Bắc Ninh
Điện thoại: 0241.822351
Fax: 0241.823533
Email:
Website: http://bacninhtrade.com.vn
Giám đốc: Đặng Văn Hướng
Mobile: 00
Số lần xem: 2283 lần
Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Ninh
Sở Giáo dục-Đào tạo chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Bộ Giáo dục - Đào tạo thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực giáo dục-đào tạo ở địa phương, gồm các ngành học: Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục bổ túc, giáo dục chuyên nghiệp; với các loại hình đào tạo: Quốc lập, bán công, dân lập, tư thục

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1. Chức năng:

- Sở Giáo dục-Đào tạo là cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, cơ quan quản lý Nhà nước ngành Giáo dục-Đào tạo của tỉnh Bắc Ninh.

- Sở Giáo dục-Đào tạo chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Bộ Giáo dục - Đào tạo thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực giáo dục-đào tạo ở địa phương, gồm các ngành học: Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục bổ túc, giáo dục chuyên nghiệp; với các loại hình đào tạo: Quốc lập, bán công, dân lập, tư thục ...

2.  Nhiệm vụ, quyền hạn chủ yếu:

1- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục-đào tạo của địa phương và chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện khi được duyệt.

2- Chỉ đạo các trường của địa phương thực hiện các Điều lệ, quy chế, quy định về tổ chức và chuyên môn thuộc ngành giáo dục-đào tạo.

3- Tổ chức, ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học, công nghệ giáo dục và đào tạo tiên tiến, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương; quản lý, chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ giáo dục và đào tạo của các trường, các cơ sở giáo dục và đào tạo trong tỉnh.

4- Quản lý công tác cán bộ, quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với giáo viên, cán bộ quản lý, cán bộ khoa học, công nhân kỹ thuật và nhân viên của ngành theo quy định hiện hành của Nhà nước; thoả thuận với UBND các huyện, thị xã về việc thành lập, sáp nhập, giải thể các trường; bổ nhiệm cán bộ quản lý theo phân cấp của UBND tỉnh.

5- Quản lý công tác tuyển sinh, công tác thi cử, xét duyệt, cấp chứng chỉ và Bằng Tốt nghiệp theo quy định của Luật Giáo dục và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

6- Quản lý kinh phí và tài sản theo quy định hiện hành của Nhà nước.

7- Quản lý trực tiếp các trường, các cơ sở giáo dục-đào tạo trực thuộc tỉnh. Hướng dẫn các Phòng Giáo dục - Đào tạo, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, các ngành có liên quan quản lý các trường thuộc huyện. Giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với các trường chuyên nghiệp của Trung ương đóng trên địa bàn lãnh thổ.

8- Hướng dẫn, chỉ đạo phong trào thi đua của ngành, công nhận hoặc đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua; xây dựng và nhân các điển hình tiên tiến về giáo dục và đào tạo theo các quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo và UBND tỉnh.

9- Thường trực Hội đồng giáo dục tỉnh, chủ động đề xuất với HĐND, UBND tỉnh về các giải pháp thực hiện xã hội hoá giáo dục và đào tạo; hướng dẫn thực hiện và thực hiện các giải pháp đó.

10- Thực hiện chức năng thanh tra giáo dục đối với các trường trong phạm vi địa phương quản lý.

11- Thực hiện chế độ báo cáo với Bộ Giáo dục-Đào tạo và UBND tỉnh theo quy định.

12- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh và Bộ Giáo dục-Đào tạo giao.

TỔ CHỨC CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1.  Về tổ chức bộ máy của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh gồm:

a- Lãnh đạo Sở có: Giám đốc và các Phó Giám đốc.

b- Các phòng chuyên môn:

+ Phòng Giáo dục mầm non.

+ Phòng Giáo dục Tiểu học.

+ Phòng Giáo dục phổ thông.

+ Phòng GDTX-GDCN.

+ Phòng Tổ chức cán bộ.

+ Phòng Tài chính - Kế hoạch.

+ Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng.

+ Phòng thanh tra.

c- Các đơn vị trực thuộc, gồm: Trường Cao đẳng Sư phạm, các Trường THPT; Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh và các Trung tâm Giáo dục thường xuyên các huyện...


2. Mối quan hệ công tác:

- Sở Giáo dục và Đào tạo chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đối với các Sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo có mối quan hệ phối hợp, hợp tác, giúp đỡ, tạo điều kiện nhằm hoàn thành tốt chức năng được giao.

- Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND các huyện, thị xã chỉ đạo hoạt động của các Phòng Giáo dục - Đào tạo và các cơ sở Giáo dục-Đào tạo thuộc huyện, thị về công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn.

  Các doanh nghiệp Bộ - Sở - Ban ngành khác
 
 • Ban quản lý khu kinh tế Vũng Áng Hà Tĩnh (19/11/2012 - 6508 lần xem)
 •  
 • Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng (18/1/2012 - 8324 lần xem)
 •  
 • Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng (18/1/2012 - 7546 lần xem)
 •  
 • Thanh tra Thành phố Hải Phòng (18/1/2012 - 7304 lần xem)
 •  
 • Sở Giao thông vận tải Hải Phòng (18/1/2012 - 7830 lần xem)
 •  
 • Sở Nội vụ Hải Phòng (18/1/2012 - 8361 lần xem)
 •  
 • Sở Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Hải Phòng (18/1/2012 - 6946 lần xem)
 •  
 • Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hải Phòng (18/1/2012 - 7548 lần xem)
 •  
 • Tòa án Nhân dân Thành phố Hải Phòng (18/1/2012 - 8598 lần xem)
 •  
 • Cục Hải quan Hải Phòng (18/1/2012 - 7105 lần xem)
 •  
 • Cục Thống kê Hải Phòng (18/1/2012 - 8021 lần xem)
 •  
 • Sở Tài chính Hải Phòng (18/1/2012 - 7490 lần xem)
 •  
 • Sở Y tế Hải Phòng (18/1/2012 - 6104 lần xem)
 •  
 • Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Hải Phòng (18/1/2012 - 6498 lần xem)
 •  
 • Sở Giáo Dục và Đào Tạo Hải Phòng (18/1/2012 - 6176 lần xem)
 •  
 • Sở Công Thương Hải Phòng (18/1/2012 - 4939 lần xem)
 •  
 • Sở Xây dựng Hải Phòng (18/1/2012 - 4717 lần xem)
 •  
 • Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hải Phòng (18/1/2012 - 5018 lần xem)
 •  
 • Sở Thông tin và Truyền Thông thành phố Hải Phòng (18/1/2012 - 4491 lần xem)
 •  
 • Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng (18/1/2012 - 4624 lần xem)
 •  
   
  Đơn vị hành chính
  Trung tâm-Tổ chức-Hiệp hội
  Bộ - Sở - Ban ngành
  Viễn thông CNTT - Bưu chính
  Di tích-Bảo tàng-Công viên
  Dịch vụ - Thương mại - XNK
  Giáo dục - Đào tạo
  Dệt may-Thời trang-Da giày
  Khách sạn - Nhà hàng
  Du lịch - Resort
  Giao thông-Vận tải-Hàng hải
  Bao bì - Xi măng
  Đồ gỗ-Nội thất-Phong thủy
  Cơ khí - Sắt thép - Máy móc
  Luật - Tư vấn - Tòa án
  Ngân hàng - Bảo hiểm
  Ô tô - Xe máy - Xe đạp
  Rượu bia - Đồ uống - Sữa
  Bệnh viện - Y tế - Sức khỏe
  Thẩm mỹ - Làm đẹp - Spa
  Dược - Hóa chất - Mỹ phẩm
  Quảng cáo- In ấn - Xuất bản
  Hàng gia dụng - Tiêu dùng
  Đồ điện - Điện tử - Điện thoại
  Xây dựng - Xây lắp
  Địa ốc - Bất động sản
  Vàng bạc - Trang sức
  Báo chí-Thông tin-Văn hóa
  Văn hóa phẩm - Quà tặng
  Thủ công - Mỹ nghệ
  Nông lâm-Lương thực-Gia súc
  Tài chính - Chứng khoán
  Siêu thị-Thực phẩm bánh kẹo
  An ninh - Bảo vệ - Vệ sỹ
  Khoáng sản - Xăng dầu
  Vật liệu xây dựng
  Thể dục - thể thao
  Thủy Hải sản
  Sự kiện - Truyền thông
  Thẩm định - Kiểm toán
  Nhựa - Cao su - Thủy tinh
  Động vật - Thú chim cá cảnh
  Ảnh viện - Áo cưới
  Ngành nghề khác