Tai Nguyen Bac Ninh - Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh - Doanh nghiệp TP Vinh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Quảng Bình, Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Bộ - Sở - Ban ngành
Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh
Đăng ngày 26 tháng 5 năm 2011
Thương hiệu: Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh
Tên viết tắt: Tai Nguyen Bac Ninh
Địa chỉ: Số 188 - Nguyễn Gia Thiều - Thành phố Bắc Ninh
Địa phương: Bắc Ninh
Điện thoại: 0241.810198
Fax: 0241.810198
Email:
Website: http://bacninh.gov.vn
Giám đốc: Nguyễn Tử Quỳnh
Mobile: 0
Số lần xem: 1445 lần
Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh
Sở Tài nguyên - Môi trường là cơ quan chuyên môn giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đất đai, đo đạc bản đồ, quản lý khai thác nguồn tài nguyên đất đai; quản lý Nhà nước về nhà ở, công thực, trụ sở làm việc, nhà thuộc sở hữu Nhà nước. Chịu sự lãnh đạo trực tiếp của UBND thành phố và sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Tổng cục Địa chính và Bộ Xây dựng

I. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

Sở Tài nguyên - Môi trường là cơ quan chuyên môn giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đất đai, đo đạc bản đồ, quản lý khai thác nguồn tài nguyên đất đai; quản lý Nhà nước về nhà ở, công thực, trụ sở làm việc, nhà thuộc sở hữu Nhà nước. Chịu sự lãnh đạo trực tiếp của UBND thành phố và sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Tổng cục Địa chính và Bộ Xây dựng.

2. Nhiệm vụ

- Giúp UBND tỉnh soạn thảo các văn bản pháp quy chỉ đạo hướng dẫn thực hiện luật, pháp lệnh và các văn bản của Trung ương về ngành Địa chính và về công tác quản lý nhà ở, công thự, trụ sở làm việc, nhà thuộc sở hữu Nhà nước. Kiến nghị của Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Hội đồng nhân dân tỉnh đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ những văn bản trái với quy định của pháp luật đất đai, pháp lệnh nhà ở của các tổ chức chuyên môn thuộc UBND tỉnh và HĐND, UBND cấp dưới.

- Xây dựng trình UBND tỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai, đo đạc bản đồ; Thẩm định và trình UBND tỉnh các văn bản của UBND cấp quận, huyện, các sở, ngành về quy hoạch kế hoạch sử dụng đất; Xây dựng chiến lược, kế hoạch phá t triển quỹ nhà đô thị và nông thôn và tổ chức chỉ đạo hướng dẫn thực hiện au khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tổ chức điều tra, khảo sát, đo đạc lập bản đồ, kê khai đăng ký, lập hồ sơ địa chính, đánh giá, phân hạng đất, định giá đất; Chỉ đạo kê khai, đăng ký biến động và chỉnh lý biến động đất đai, tổ chức việc thống kê, kiểm kê đất đai định kỳ hàng năm và 5 năm theo luật định.

- Lập thủ tục trình UBND tỉnh quyết định về việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê, chuyển quyền sử dụng đất, thế chấp, thừa kế quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đô thị, đất nông nghiệp - lâm nghiệp và tổ chức triển khai thực hiện các quyết định đó.

- Chỉ đạo việc xây dựng và quản lý tiêu mốc, đo đạc địa chính, mốc đ ịa giới, tổ chức và chỉ đạo việc cập nhật bản đồ, thẩm định và cấp giấy phép triển khai các phương án đo đạc bản đồ (nếu có).

- Tổ chức thực hiện điều tra thống kê, lập danh bạ, hồ sơ về diện tích, cấp nhà, phân loại, mục đích công năng sử dụng, đánh gắn biển số nhà, thẩm định cấp giấy phép cho người nước ngoài thuê nhà, chứng nhận tình trạngbất động sản và quản lý việc chuyển dịch sở hữu nhà ở, đất ở thuộc mọi thành phần kinh tế.

- Chỉ đạo việc quản lý, khai thác có hiệu quả quỹ nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước, chỉ đạo định hướng việc phát triển quỹ nhà ở trên địa bàn tỉnh, tham gia quy hoạch phát triển đô thị của tỉnh.

- Tổ chức chỉ đạo và thực hiện việc thu thập, xử lý thông tin, lưu trữ tư liệu hồ sơ địa chính - nhà đất, khai thác thông ti n phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Đồng thời nghiên cứu ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến về quản lý đất đai nhà ở.

- Tổ chức, đào tạo bồi dưỡng cán bộ địa chính - nhà đất theo quy định của Tổng cục Địa chính, Bộ Xây dựng và UBND tỉnh.

- Tổ chức và chỉ đạo việc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, nhà ở của các cấp quản lý và các chủ sử dụng. Thụ lý và giải quyết hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền quyết định giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về vi phạm quyền quản lý, sử dụngđất đai, nhà ở theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với cơ quan chức năng xem xét giải quyết hoặc đề xuất cấp thẩm quyền giải quyết các tranh chấp về ranh giới địa giới hành chính các cấp the o qu y định của pháp luật.

- Điều tra, lập hồ sơ và xét tính hợp pháp về nhà đất phục vụ công tác giải tỏa đền bù.

- Thu các khoản lệ phí nộp vào ngân sách theo quy định của Nhà nước.

II. Tổ chức bộ máy hành chính

1. Sơ đồ bộ máy tổ chức hành chính

  Các doanh nghiệp Bộ - Sở - Ban ngành khác
 
 • Ban quản lý khu kinh tế Vũng Áng Hà Tĩnh (19/11/2012 - 6475 lần xem)
 •  
 • Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng (18/1/2012 - 8298 lần xem)
 •  
 • Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng (18/1/2012 - 7500 lần xem)
 •  
 • Thanh tra Thành phố Hải Phòng (18/1/2012 - 7267 lần xem)
 •  
 • Sở Giao thông vận tải Hải Phòng (18/1/2012 - 7795 lần xem)
 •  
 • Sở Nội vụ Hải Phòng (18/1/2012 - 8322 lần xem)
 •  
 • Sở Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Hải Phòng (18/1/2012 - 6914 lần xem)
 •  
 • Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hải Phòng (18/1/2012 - 7521 lần xem)
 •  
 • Tòa án Nhân dân Thành phố Hải Phòng (18/1/2012 - 8563 lần xem)
 •  
 • Cục Hải quan Hải Phòng (18/1/2012 - 7073 lần xem)
 •  
 • Cục Thống kê Hải Phòng (18/1/2012 - 7979 lần xem)
 •  
 • Sở Tài chính Hải Phòng (18/1/2012 - 7451 lần xem)
 •  
 • Sở Y tế Hải Phòng (18/1/2012 - 6079 lần xem)
 •  
 • Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Hải Phòng (18/1/2012 - 6466 lần xem)
 •  
 • Sở Giáo Dục và Đào Tạo Hải Phòng (18/1/2012 - 6143 lần xem)
 •  
 • Sở Công Thương Hải Phòng (18/1/2012 - 4913 lần xem)
 •  
 • Sở Xây dựng Hải Phòng (18/1/2012 - 4693 lần xem)
 •  
 • Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hải Phòng (18/1/2012 - 4985 lần xem)
 •  
 • Sở Thông tin và Truyền Thông thành phố Hải Phòng (18/1/2012 - 4462 lần xem)
 •  
 • Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng (18/1/2012 - 4606 lần xem)
 •  
   
  Đơn vị hành chính
  Trung tâm-Tổ chức-Hiệp hội
  Bộ - Sở - Ban ngành
  Viễn thông CNTT - Bưu chính
  Di tích-Bảo tàng-Công viên
  Dịch vụ - Thương mại - XNK
  Giáo dục - Đào tạo
  Dệt may-Thời trang-Da giày
  Khách sạn - Nhà hàng
  Du lịch - Resort
  Giao thông-Vận tải-Hàng hải
  Bao bì - Xi măng
  Đồ gỗ-Nội thất-Phong thủy
  Cơ khí - Sắt thép - Máy móc
  Luật - Tư vấn - Tòa án
  Ngân hàng - Bảo hiểm
  Ô tô - Xe máy - Xe đạp
  Rượu bia - Đồ uống - Sữa
  Bệnh viện - Y tế - Sức khỏe
  Thẩm mỹ - Làm đẹp - Spa
  Dược - Hóa chất - Mỹ phẩm
  Quảng cáo- In ấn - Xuất bản
  Hàng gia dụng - Tiêu dùng
  Đồ điện - Điện tử - Điện thoại
  Xây dựng - Xây lắp
  Địa ốc - Bất động sản
  Vàng bạc - Trang sức
  Báo chí-Thông tin-Văn hóa
  Văn hóa phẩm - Quà tặng
  Thủ công - Mỹ nghệ
  Nông lâm-Lương thực-Gia súc
  Tài chính - Chứng khoán
  Siêu thị-Thực phẩm bánh kẹo
  An ninh - Bảo vệ - Vệ sỹ
  Khoáng sản - Xăng dầu
  Vật liệu xây dựng
  Thể dục - thể thao
  Thủy Hải sản
  Sự kiện - Truyền thông
  Thẩm định - Kiểm toán
  Nhựa - Cao su - Thủy tinh
  Động vật - Thú chim cá cảnh
  Ảnh viện - Áo cưới
  Ngành nghề khác